top of page
Proizvod i kreativna fotografija

Foot Mat

Snimite detalje gomila na fotografiji proizvoda i dizajnerskom setu za kreativne snimke proizvoda za katalog.

Klijent /

Intenv

Uloga /

Art Direction

Fotografija

Agencija /

ThePenToolDesignInc.

Godina /

2017

bottom of page