top of page

Fotografija hrane: Uvodnik

Pečena roba: hljeb

Hvatanje svježe pečenih kruhova za reklame i brošure.

Klijent /

HomeBakers Pvt. Doo

Uloga /

Art Direction

Fotografija

Agencija /

ThePenToolDesignInc.

Godina /

2017

bottom of page