top of page

Fotografija hrane: Uvodnik

Pečena roba: tartovi

Bili smo zaduženi za dizajn i konceptualizaciju fotografiranja potrebnog za časopise o hrani i životnom stilu.

Klijent /

Elegance Bakery

Uloga /

Art Direction

Fotografija

Agencija /

ThePenToolDesignInc.

Godina /

2017

bottom of page