top of page

Fotografija proizvoda / e-trgovine od 360 stepeni

360 stepeni: pribor

Prikaz proizvoda od 360 °. E-trgovina fotografija za vodeće marke u Delhiju.

Klijent /

Mix

Uloga /

Fotografija

Agencija /

Poser

Godina /

2018

bottom of page