top of page
 1. Prava i obaveze strana

U

 • Obaveze dizajna alata Pen

U

 1. Dizajn alata za olovke će organizirati fotografiranje prema dogovorenom rasporedu, na lokaciji koja je navedena.

 2. Za sve vanjske izbojke Pen Tool Design donijet će samo vlastitu opremu, osim ako se obje strane pismeno dogovore.

 3. Konačne fotografije / slike / video zapisi kako je dogovoreno, dostavljaju se kupcu tek nakon izvršenja konačne uplate.

 4. Bilo koji proizvod, predmet koji kupac dostavi dizajnu Pen Tool za potrebe snimanja, može se tretirati kao vlasništvo kupca s potpunom povjerljivošću i vratiti kupcu nakon završetka snimanja.

U

U

U

 • Obaveza kupca

U

 1. Kupac će osigurati da pismeno priopći dizajn alata Pen o svim zahtjevima u vezi sa snimanjem, 7 dana prije nego što dizajn alata Pen pokrene dodjelu.

 2. Kupac će dostaviti dizajn alata Pen sa svim potrebnim informacijama, proizvodima, modelom, mjestom održavanja ili bilo kojim drugim dogovorenim predmetima, a koji su potrebni kako bi dizajn alata Pen izvršio svoju obavezu. Kupac će takve informacije, proizvode, model, mjesto održavanja ili bilo koje druge stvari pružiti u međusobno dogovorenom roku. Svako odlaganje od strane Kupca u pružanju informacija, proizvoda, modela, mjesta održavanja ili bilo kojih drugih stavki dogovorenih ili ispunjavanja njegovih odgovornosti rezultirat će jednakim produženjem rasporeda.

 3. Sve povratne informacije ili komentare o pregledu kupac će dostaviti dizajnu alata Pen u pisanom obliku u roku od 5 radnih dana, kako bi dizajn alata Pen uključio te promjene u postprodukciji i ispunio svoje obaveze.

 4. Kupac će osigurati da se uplate izvrše prema dizajnu alata Pen kako je dogovoreno u Narudžbenici / fakturi / Komercijalnom prijedlogu.

U

U

U

2. Vlasništvo

U

 1. Cjelokupna autorska prava na fotografije, slike i videozapise ostat će pri ruci The Pen Tool Design cijelo vrijeme u cijelom svijetu.

 2. Dizajn alata za olovke zadržava sva prava, naslov i interes nad fotografijama, uključujući bez ograničenja sva prava intelektualnog vlasništva na njima.

 3. Sve promjene ili poboljšanja nakon izmjene, izmjene, modifikacije, poboljšanja izvršena na fotografijama / video zapisima / slikama tokom trajanja, bez obzira na to jesu li rezultat povratnih informacija od kupca i na zahtjev kupca ili ne, i bez obzira na to jesu li ili ne koji kupac plati, vlasništvo će biti The Pen Tool Design. Ništa u ovom ugovoru nije namijenjeno prenošenju bilo kakvih prava vlasništva ili bilo kakvih prava intelektualnog vlasništva ili autorskih prava na Kupca ili bilo koju treću stranu.

U

U

U

3. Upotreba

U

 1. Licenca za upotrebu stupa na snagu od datuma plaćanja relevantnih računa. Fotografije / slike se ne mogu koristiti pre plaćanja u celosti relevantnih računa bez pismenog odobrenja Kompanije. Svako odobrenje koje se može dati za prethodnu upotrebu automatski će se opozvati ako se potpuno plaćanje ne izvrši do datuma dospijeća ili ako se kupac stavi u stečaj ili likvidaciju.

 2. Tamo gdje je upotreba fotografija / slika ograničena, dozvola za upotrebu Fotografija u druge svrhe obično se daje uz plaćanje dodatne naknade, o kojoj će se obostrano dogovoriti, prije takve upotrebe.

U

U

U

4. Ekskluzivnost

U

 1. Kupac može biti ovlašten objaviti fotografije, slike isključujući sve druge osobe, uključujući dizajn alata Pen. Međutim, Pen Tool Design zadržava pravo u svim slučajevima koristiti fotografije na bilo koji način u bilo koje vrijeme i u bilo kojem dijelu svijeta u svrhe oglašavanja ili promocije poslovanja na bilo koji drugi način.

U

U

U

5. Povjerljivost

U

 1. Dizajn alata za olovke čuvaće povjerljivost i neće ga otkrivati ​​trećim stranama ili može koristiti materijale ili informacije koje je kupac pružio u svrhu ispunjavanja svojih obaveza.

 2. Kupac će čuvati povjerljivost i ne smije otkriti bilo kojem trećem dijelu, svojim zaposlenicima ili podružnicama, ili može koristiti materijale ili informacije koje pruža Pen Tool Design, u svrhu ispunjavanja svojih obaveza.

U

U

U

6. Odšteta

U

 1. Kupac ovime nadoknađuje dizajn alata Pen za sve troškove, gubitke, štete, obaveze ili bilo koje troškove koji proizlaze na bilo koji način reprodukcijom, bez odgovarajućih prava na reprodukciju bilo koje slike koju kupcu isporučuje Pen Tool Design.

 2. Kupac će se uvjeriti da su stečena sva potrebna prava, izdanja modela, izdanja lokacije ili saglasnosti koje mogu biti potrebne za reprodukciju i priznaje se da Pen Tool Design ne daje jamstvo ili obavezu da će takva prava, izdanja modela, izdanja lokacije ili će se dobiti ili će se dobiti saglasnosti u vezi s upotrebom imena, ljudi, zaštitnih znakova, registrovanih ili autorskih prava ili umjetničkih djela prikazanih na bilo kojoj slici, fotografiji. U slučaju da slika koju je izdao ili reprodukovao klijent ili uz njegovo ovlaštenje, klijent će obeštetiti kompaniju za bilo kakav gubitak ili štetu, postupke ili troškove ako takva prava, izdanja ili saglasnosti nisu pribavljena.

U

U

7. Viša sila

U

 1. Izričito je dogovoreno da nijedna od strana neće biti odgovorna za bilo kakva propusta , kašnjenja ili propusta (osim propusta da izvrši plaćanje) koji se pojave iz razloga više sile, uključujući rat, teroristički napad, promjenu zakona ili bilo koji Božji čin itd. Svaka takva stranka će obavijestiti drugu takvu stranu u roku od 10 (deset) dana od nastanka više sile. Ako se dogodi bilo koja viša sila i rezultira kašnjenjem ili neuspjehom u izvođenju, stranke se slažu da nastave s izvršenjem nakon prestanka više sile, uz mogućnost da oštećeni dio produži raspored do vremena koje je izdržala viša sila. Ništa što je ovdje sadržano neće nametnuti bilo kojoj od strana da riješi bilo kakve poteškoće u radu.

U

U

U

8. Plaćanja

U

 1. Što se tiče plaćanja čekom / bankovnim transferom, klijent je dužan platiti puni iznos unaprijed . Snimanje će započeti tek kada novac bude uplaćen na bankovni račun.

 2. U slučaju bilo kakve dospjele uplate ili ako plaćanje nije izvršeno u skladu s gore navedenim, kompanija može povući projekat i nadoknaditi štetu, ili, po njihovoj želji, može ostvariti svoje pravo na kamatu od 5% od dospjelog iznosa primjenjivog dnevno od rok dospijeća.

 3. Kompanija zadržava pravo da obustavi tekuće usluge, kao što je, ali ne ograničavajući se na druge, distribuciju slika, nakon što bilo koja faktura izdata Klijentu zastare, a takođe zadržava pravo da o tome obavijesti treće strane kojima je ovo obustava usluge može uticati ili ne.

U

U

U

9. Dodatni troškovi i napori

 1. Ako Pen Tool Design nastane dodatni troškovi i / ili napori kao rezultat izmjene prvobitnih zahtjeva od strane kupca ili na drugi način na njihov zahtjev, kupac je dužan platiti takve dodatne troškove prema uobičajenoj stopi kompanije , uz dospjele uplate ili dogovoreni procijenjeni trošak.

U

U

U

10. Odbijanje

U

 1. Ako unaprijed nije dogovorena naknada za odbijanje, nema prava odbiti fotografije nakon snimanja na osnovu stila ili kompozicije.

U

U

U

11. Termin i raskid

U

 1. Uslovi navedeni na ovoj stranici započinju od Dana stupanja na snagu bilo kog projekta i traju na snazi ​​do završetka usluge i potpunog plaćanja svih računa.

 2. Dizajn alata Pen neće otkazati ili prekinuti projekt poduzet nakon njegovog početka ili na dan zakazanog snimanja, osim ako je to zbog neplaćanja fakture ili propusta kupca da pruži informacije, proizvode, modele i bilo koji drugi dogovorena stavka koja je potrebna da bi Pen Tool Design ispunio svoje obveze.

U

U

U

12. Pravo intelektualnog vlasništva

U

 1. Ovime se ne daju prava kupcu i / ili njegovom zaposleniku, podružnicama ili bilo kojoj trećoj strani da izvrši ili prouzrokuje da se izvrše, bilo kakvi dodaci, manipulacije, modifikacije, izmjene, komentari ili izvodi, dijelovi ili kopija, reprodukcija u na bilo koji način, fotografije i slike koje je dostavio The Pen Tool Design, bez saglasnosti The Pen Tool Design, u pisanom obliku, od strane njihovog propisno ovlaštenog predstavnika.

U

U

U

13. Nadležnost

U

 1. Svaki pravni sukob ili kršenje tumačit će se i provoditi u skladu sa indijskim zakonima, a svi postupci odvijat će se u Delhiju.

U

U

14. Etička i zakonska usklađenost

U

 1. Obje strane se slažu da se neće baviti bilo kojom praksom ili aktivnošću u vezi s pruženim uslugama i pomoći, što je zabranjeno ili krši bilo koji važeći zakon u Indiji.

U

U

15. Kodeks ponašanja

U

 1. Dizajn olovke za olovke osuđuje bilo koji čin moralnog kršenja koji je uključivao i verbalno i fizičko ponašanje. Svako ponašanje vezano za zlostavljanje, uznemiravanje ili prijetnju bilo koje vrste može povući projekt ili poduzeti pravne radnje. Dizajn alata za olovke kategorizira takve klijente kao što su "Otrovni kupci" i u potpunosti ih bojkotira.

U

U

U

U

Važno: Ovi uvjeti i odredbe mogu se mijenjati ili mijenjati bez prethodnih obavijesti.

bottom of page