top of page

Fotografija proizvoda / e-trgovine

Odjeća: Muška odjeća

E-trgovina fotografija za vodeći brend u Delhiju.

Klijent /

Aero Club

Uloga /

Fotografija

Agencija /

Poser

Godina /

2018

bottom of page